GEOP

GEOP
Ivo Pravda

Dubská 315/13,  417 01 Dubí I
IČO: 637 90 289
DIČ: 210-6408210963

PROVÁDÍME
VRTNÉ A STAVEBNÍ PRÁCE:

PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM
SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

 • pilotové a záporové stěny
 • mikropiloty a piloty
 • kotvy lanové a tyčové
 • stříkané betony
provádíme vrtné a stavební práce

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ
PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ STAVEB

 • mikropiloty
 • kotvy lanové a tyčové
 • táhla
 • stužující železobetonové pasy

SANACE OBJEKTŮ
SANACE ZEMNÍCH SESUVŮ

 • injektáže a tamponáže
 • piloty, mikropiloty, kotvy a táhla
 • hřebíkování svahů
 • stříkané betony
 • horizontální odvodňovací vrty
Všechny uvedené práce se zhotovují v souladu s ČSN, u speciálního zakládání je dodáván atest na beton a výztuž.

VRTNÉ PRÁCE

 • vrtané studny
 • průzkumné vrty IGP a HG
 • podvrty komunikací
 • vrty pro rozvody inženýrských sítí
 • vrty do betonu a zdiva
 • vrty v různých úklonech
GEOP

KONTAKT

Pravda Silvestr:  604 240 501
Pravda Ivo:    603 225 550
tel./fax:  417 572 629
e-mail:   geop@mybox.cz
web:   www.sweb.cz/geop

ZPROSTŘEDKUJEME

 • statické posouzení staveb
 • vyhodnocení průzkumných prací
 • projekt založení nových staveb
 • projekt sanace objektů a sesuvů